Download HD
Copy link
Lei Ting 雷婷 • Beautiful Chinese Music • 你会爱我到什么时候
雷婷 • 你会爱我到什么时候 (Turn on subtitles for lyrics) Thanks for visiting my channel. Please SUBSCRIBE for more Traditional Chinese Music (中国传统音乐) and don't forget to SHARE! Những bài hát trung quốc hay nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình. Vui lòng like, chia sẻ, và đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video hơn nữa! 谢谢你的拜访。我希望你喜欢这首美丽的中国歌。请与您的朋友和家人分享。谢谢。 Follow Us: • Subscribe: https://goo.gl/87q6aG • Facebook: http://fb.com/ChinaMedia • Chinese Instrumentals: https://goo.gl/TrdNLN